Min tvangsblander vil ikke starte...

Sådan kan du tjekke, hvorfor din tvangsblander ikke vil starte:

  • Tjek ledningen fra væg til tvangsblander for brud og tjek, om der er tilsluttet korrekt strøm (230V/400V) til maskinen. Det kan evt. gøres ved at tilslutte ledningen til en anden maskine.

  • Tjek, at ledningen fra stik til tvangsblander ikke overstiger 10 meter. Hvis der benyttes kabel-tromle, så tjek, at ledningen er rullet helt af tromlen.

  • Tjek, at gittertragten er lukket, samt at sikkerhedskontakten er aktiveret. Hvis dette er gjort, og maskinen stadig ikke vil starte, skal maskinen sendes på værksted. Hvis der er tale om en garantisag, sendes maskinen til SoRoTo’s eget værksted i Glostrup.

  • Tjek termosikringen. Hvis termosikringen er synlig på motorværnet ved START/STOP-knapperne, så tryk den ind og vent i 30 sek. Tryk derefter igen på START-knappen.

  • Skift evt. motorværn

  • Hvis der er tale om en 200 L eller 300 L, så tjek fasevenderen og juster om nødvendigt.

  • Justering af sikkerhedskontakt. Se billede.