VIND: DJÆVLERÆS FOR 2 PERS. HOS FUN RACE I VIBORG

SoRoTo udlodder under BYGGERI-messen '18 et gavekort for 2 personer til Djævleræs hos Fun race i Viborg

ALT DU SKAL GØRE, ER

  • Henvend dig til en af os flinke SoRoTo-folk på standen D5700
  • Vi hjælper dig med at få taget et billede sammen med din yndlings-SoRoTo-maskine
  • Fortæl os, hvorfor lige netop den maskine er den bedste
  • Vi hjælper dig med at udfylde formularen nedenfor

Samtidig opskriver du dig til vores månedlige nyhedsbrev, der er stopfyldt med gode råd til entreprenøren, mureren og dig, der bare elsker SoRoTo.

Error compiling template "Designs/Soroto/Forms/Form/Form-Kontakt.cshtml"
Line 114: The name 'formName' does not exist in the current context

1 @{ 2 string formCssClass = GetString("Form.CssClass"); 3 string formSystemFields = GetString("Form.SystemFields"); 4 bool formLabelBold = GetBoolean("Form.LabelBold"); 5 bool formLabelOverField = GetBoolean("Form.LabelOverField"); 6 string formId = GetString("Form.HtmlId"); 7 string formOnSubmit = GetString("Form.OnSubmit"); 8 string formSpamScript = GetString("Form.SpamScript"); 9 string formAction = GetString("Form.Action"); 10 int formColumnShiftFormFieldID = GetInteger("Form.ColumnShiftFormFieldID"); 11 string formLabelRequired = GetString("Form.LabelRequired"); 12 13 int formMaxSubmits = GetInteger("Form.MaxSubmits"); 14 int formSubmitCount = GetInteger("Form.SubmitCount"); 15 16 string OnSu = FixedAction(GetString("Form.OnSubmit"),GetGlobalValue("Global:Pageview.Url")); 17 string SpSc = FixedAction(GetString("Form.SpamScript"),GetGlobalValue("Global:Pageview.Url")); 18 19 } 20 21 22 @{ 23 if (formMaxSubmits > 0 && formSubmitCount >= formMaxSubmits) 24 { 25 @GetString("Form.MaxSubmitsReachedText") 26 } 27 else 28 { 29 30 <div class="container"> 31 <div class="row"> 32 <form method="post" action="@formAction" enctype="multipart/form-data" class="@formCssClass" id="@formId" name="@formName" onsubmit="@OnSu"> 33 @formSystemFields 34 <div class="formtable form-kontakt"> 35 @if (formColumnShiftFormFieldID > 0) 36 { 37 @GetStartTable(); 38 } 39 40 @foreach (LoopItem field in GetLoop("Fields")) 41 { 42 int fieldId = field.GetInteger("Field.ID"); 43 string fieldHtmlId = field.GetString("Field.HtmlId"); 44 string fieldName = field.GetString("Field.Name"); 45 string fieldType = field.GetString("Field.Type"); 46 string fieldControl = field.GetString("Field.Control"); 47 string fieldDescription = field.GetString("Field.Description"); 48 bool fieldIsButton = field.GetBoolean("Field.IsButton"); 49 bool fieldIsOther = field.GetBoolean("Field.IsOther"); 50 bool fieldRequired = field.GetBoolean("Field.Required"); 51 52 53 string requiredImage = string.Empty; 54 if (fieldRequired && !String.IsNullOrEmpty(formLabelRequired)) 55 { 56 requiredImage = String.Format("<img src=\"/Files/images/{0}\">", formLabelRequired); 57 } 58 59 if (formLabelOverField) 60 { 61 if (!fieldIsButton && !fieldIsOther) 62 { 63 <div class="labelRow"> 64 <div class="labelCell"> 65 <label for="@fieldHtmlId">@fieldName @requiredImage</label> 66 </div> 67 </div> 68 } 69 <div class="fieldRow"> 70 <div>@fieldControl</div> 71 </div> 72 73 } 74 else 75 { 76 77 <div class="field-container col-12 col-sm-6 field-@fieldId" inputtype="@fieldType"> 78 <div> 79 @if (fieldType == "CheckBox") 80 { 81 @fieldControl 82 <label for="@fieldHtmlId" inputtype="@fieldType">@fieldName @requiredImage @if (fieldRequired) {<span>*</span>} </label> 83 } else if(fieldType == "File") { 84 if (!fieldIsButton && !fieldIsOther) 85 { 86 <label for="@fieldHtmlId" inputtype="@fieldType">@fieldName @requiredImage @if (fieldRequired) {<span>*</span>} </label> 87 } 88 89 <input class="inputfile" id="@fieldHtmlId" name="@fieldHtmlId" multiple type="file"> 90 91 }else{ 92 93 if (!fieldIsButton && !fieldIsOther) 94 { 95 <label for="@fieldHtmlId" inputtype="@fieldType">@fieldName @requiredImage @if (fieldRequired) {<span>*</span>} </label> 96 } 97 98 @fieldControl 99 100 101 102 103 104 105 106 } 107 </div> 108 @if (!String.IsNullOrEmpty(fieldDescription)){<small>@fieldDescription</small>} 109 </div> 110 111 } 112 if (formColumnShiftFormFieldID == fieldId) 113 { 114 @GetShiftColumn(); 115 } 116 117 118 } 119 @if (formColumnShiftFormFieldID > 0) 120 { 121 @GetEndTable(); 122 } 123 </div> 124 </form> 125 </div> 126 </div> 127 } 128 } 129 130 @functions { 131 private string GetStartTable() 132 { 133 return "<div class=\"row\"><div class=\"columnCell col-12\"><div class=\"firstColumn\">"; 134 } 135 136 private string GetShiftColumn() 137 { 138 return "</div></div><div class=\"columnCell col-12\"><table class=\"secondColumn\">"; 139 } 140 141 private string GetEndTable() 142 { 143 return "</div></div></div>"; 144 } 145 private string FixedAction(string a, string b) 146 { 147 string i1 = "e.setAttribute('action', '"; 148 string i2 = "');"; 149 int s1 = a.IndexOf(i1) + i1.Length; 150 int s2 = a.IndexOf(i2,s1) - s1; 151 a = a.Remove(s1,s2); 152 a = a.Insert(s1,b); 153 return a; 154 } 155 } 156 157