STØV – DEN STILLE DRÆBER

Halsen føles tør. Du hoster og nyser, og det bliver sværere og sværere at trække luften helt ned i lungerne.

Er du udsat for støv på arbejdspladsen, skal du være meget opmærksom på disse symptomer.

Vi gennemgår problemet, konsekvenserne og mulige løsninger, så du og dine kolleger kan undgå at blive syge i fremtiden – eller få et påbud af Arbejdstilsynet.

Problemet: Hvor kommer støvet fra?

Det kan både opstå indendørs og udendørs. Selvfølgelig skal du være ekstra vaks, når du arbejder med støvende materialer eller arbejdsprocesser indenfor, men det betyder altså ikke, at det ikke også er potentielt farligt udendørs.

Men hvor kommer det så fra?

Maskiner og materialer

Det er hovedsageligt produkter som sand, ler, grus, mørtel, sten, cement, mineraluld og træ, man tænker på, når man tænker ”farligt støv”. Men også spartelmasse, lim og maling støver, og kan sætte sig på dine lunger eller din hud.

Herudover er der nogle maskiner, der medfører større risiko for farlige mængder af støv.

Når du fx sandblæser eller fylder en cementblander med tørprodukt; når du borer, saver og nedbryder betonelementer, gips, plast og lignende.

 

Støv, der indeholder asbest, bly, PCB, isoleringsmaterialer, skal man være særlig påpasselig med.

Undersøg fx de forskellige branchevejledninger hos Branchefællesskab for arbejdsmiljø i Bygge og Anlæg (BFA).

Konsekvenserne: Umiddelbare og over tid

Udover at være et problem for byggeriets kvalitet og slide på diverse skærende værktøjer, så har støvet også helbredsmæssige følger.

Både umiddelbare og nogle, der kan opbygges over tid.

Umiddelbare følger:

  • Dine øjne bliver tørre og løber i vand.
  • Din hals føles tør. Du hoster og nyser.
  • Det bliver sværere og sværere at trække luften helt ned i lungerne.

Over tid:

Over tid kan støvet nå helt ud i lungernes yderste, fineste forgreninger og bygges op. Det kan give astma og høfeber, hvilket jo er slemt nok i sig selv.

Men støvet kan i værste tilfælde også give KOL, stenlunger og kræft.

De fleste bygge- og anlægspladser har kræftfremkaldende støvpartikler i luften: respirabelt kvarts fra fx beton eller træstøv fra løvtræer. Så det er altså ikke en tom trussel.

 

FAKTA OM STØV I DK

Arbejdsmedicinske eksperter vurderer, at der hvert år dør min. 300 danskere som følge af støv på arbejdspladsen – de fleste fra byggeri- og anlægsbranchen.

"Næsten 70% af de faglærte danske bygningsarbejdere arbejder med støvende materialer i mere end 1/4 af arbejdstiden." 
Anders Kabel fra BAMBUS, Byggeriets Arbejdsmiljøbus.

Danmarks Lungeforening oplyser, at over 400.000 danskere lider af KOL - og 65.000 af dem har aldrig røget.

 

Løsningerne: Hvordan kan man undgå støvet?

I nogle tilfælde kan manforberede sig ud af støvproblemer.

Instruktioner, tilsyn og APV’er er en god og nødvendig start. Derudover kan man kigge på, hvilke maskiner, materialer og arbejdsprocesser, man benytter.

Vi hjælper jer lidt på vej.

Maskiner og materialer

En smart måde at gå til støvproblemet er at kigge på, hvilke maskiner og materialer man benytter til sine projekter.

Fx er det en god idé at indkøbe elementer og materialer, der ikke behøver fræses, saves, skæres eller bores. Altså fx forborede, tilskårede betonelementer. Hvis du absolut må skære i noget, så vådskær frem for tørskær.

 

HUSK også at bruge personlige værnemidler ved behov, fx:

  • Åndedrætsværn
  • Øjenværn
  • Særligt arbejdstøj

 

Vand er generelt smart, når man vil begrænse støv. 

Husk jævnligt at gøre rent, støvsug eller vådfej; hold evt. stier og veje fugtige, så du ikke risikerer at hvirvle noget op, der endelig er faldet ned.

Maskiner med indbygget eller monteret sug sørger for at snuppe en stor del af støvet, før det når luften og dine luftveje.


Hos SoRoTo, har vi udviklet SoRoTo® Dust Controller.

SoRoTo® er produkter af og for murere. Dem, der udvikler produkterne, har selv prøvet at stå med finpuds, der trænger ind i hver en afkrog.

Derfor har SoRoTo® helt fra starten af forsøgt at designe noget, der kunne afhjælpe ubehaget og de helbredsmæssige udfordringer ved det farlige støv.

Vi startede med det støvtætte låg. Problemet med dette var bare, at det var umuligt at følge med i blandingens udvikling nede i maskinen. Der var intet udsyn – og det var derfor også umuligt at se, om blandingen manglede vådt eller tørt.

Der kom derfor hurtigt en version af Dust Controlleren (SoRoTo® Støvliminator) på bordet – og maskinen.

Dust Controlleren monteres på indersiden af gittertragten, og så tilslutter du blot støvsugeren. Dust Controlleren ligger langs kanten og forhindrer derfor ikke udsynet eller adgangen til blandingen.

Med SoRoTo® Dust Controller fjerner du op til 80% af det farlige støv.

 

SE, HVORDAN SOROTO® DUST CONTROLLER KAN HJÆLPE DIG AF MED STØVET

 


Hvis suget kommer fra en ekstern støvsuger, så husk, at det skal være en CE-mærket støvsuger med støvklasse H-filter. Gerne én med automatisk filterrensning, så du ikke selv skal rense det.

Placer maskinerne lidt væk, så der ikke er flere mennesker end nødvendigt, der udsættes for støvet og sæt evt. støvskillevægge op.

Hvad gør Arbejdstilsynet?

Men hvad så, når det går galt? Når Arbejdstilsynet kigger forbi, og det ikke er alt, der er, som det bør være…

Påbud, forbud, og bøder

Når Arbejdstilsynet kommer forbi og opdager en overtrædelse, kan de gøre flere ting. Sædvanligvis vil de komme med et forbud eller et påbud – og nogle gange vil de starte en straffesag – med eller uden forudgående påbud eller forbud.

Hvis de udsteder en bøde, kan den både tilfalde arbejdsgivere og enkeltpersoner – altså medarbejdere af den ene eller den anden art.

Der vil først og fremmest være en såkaldt grundbøde på 20.000 - 40.000 kr. alt efter, hvor mange ansatte er på byggepladsen.

Og så kan der komme lidt ekstra kroner oveni, hvis der er skærpede omstændigheder, såsom

  • skade på liv eller helbred eller opstået fare for det.
  • tidligere påbud om samme eller lignende forhold.

Se, hvor meget din bøde kan risikere at komme op på, på Arbejdstilsynets hjemmeside.

Vi håber, det er lidt nemmere at gå til nu!
Vi har listet en række hjemmesider nedenfor, der kan hjælpe yderligere – inkl. et link til BFA’s tjekliste. God arbejdslyst!


Gode hjemmesider, du bør tjekke ud

Få styr på de farlige stoffer på BARs (Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø i Bygge og Anlæg) hjemmeside styrpaastofferne.dk

Arbejdstilsynets vigtigste bekendtgørelser og vejledninger vedrørende kemi og støv: https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/kemi-og-stov

BFA har lavet en rigtigt fin TJEKLISTE til, når du planlægger et projekt. Listen kan du finde til sidst (s. 19) i deres branchevejledning: Støv på byggepladsen

Hos Bygergo.dk er listet en lang række af de produkter, du kan benytte dig af for at undgå støv på byggepladsen - bl.a. SoRoTo® Dust Controller.

I kan også få et gratis besøg af BAMBUS (Byggeriets Arbejdsmiljøbus), som kan fortælle jer, hvor der er problemer, og hvad I kan gøre ved det. Se mere på BAMBUS’ hjemmeside