Min tvangsblander vil ikke starte...

Sådan kan du tjekke, hvorfor din tvangsblander ikke vil starte:

 • Tjek ledningen fra væg til tvangsblander for brud og tjek, om der er tilsluttet korrekt strøm (230V/400V) til maskinen. Det kan evt. gøres ved at tilslutte ledningen til en anden maskine.

 • Tjek, at ledningen fra stik til tvangsblander ikke overstiger 10 meter. Hvis der benyttes kabel-tromle, så tjek, at ledningen er rullet helt af tromlen.

 • Hvis der er tale om en 200L eller 300L tvangsblander, så tjek fasevenderen og juster om nødvendigt.
  Justering af fasevender.

 • Tjek, at gittertragten er lukket, samt at sikkerhedskontakten er aktiveret. 

 • Hvis sikkerhedskontakten er for stram eller løs, vil maskinen ikke tænde.
  Justering af sikkerhedskontakt.

 • Tjek termosikringen. Hvis termosikringen er synlig på motorværnet ved START/STOP-knapperne, så tryk den ind og vent i 30 sek. Tryk derefter igen på START-knappen.

 • Skift evt. motorværn

Hvis dette er gjort, og maskinen stadig ikke vil starte, skal maskinen sendes på værksted. Send evt. maskinen til SoRoTo’s eget værksted i Glostrup.