STØV – SÅDAN GIVER DU DINE LUNGER LUFT!

Halsen føles tør. Du hoster og nyser, og det bliver sværere og sværere at trække luften helt ned i lungerne. Se her, hvordan du bedst passer på dig selv, når du arbejder med støvende materialer.

Som håndværker er det svært helt at undgå at være udsat for støv på arbejdspladsen, og derfor skal du være meget opmærksom på symptomer og på, hvordan dine lunger kan undgå at lide overlast.

Læs her, hvad du kan gøre for ikke at blive syg i fremtiden - og for at undgå et påbud fra Arbejdstilsynet.

Hvor kommer støvet fra?

Det kan både opstå indendørs og udendørs. Selvfølgelig skal du være ekstra vaks, når du arbejder med støvende materialer eller arbejdsprocesser indenfor, men det betyder altså ikke, at det ikke også er potentielt farligt udendørs.

Men hvor kommer det så fra?

Du kender dem fra dagligdagen

Det er hovedsageligt produkter som sand, ler, grus, mørtel, sten, cement, mineraluld og træ der popper op, når man tænker ”farligt støv”. Men også spartelmasse, lim og maling støver og kan sætte sig på dine lunger eller din hud.

Herudover er der nogle maskiner, der medfører større risiko for farlige mængder af støv. Det gælder fx. når du sandblæser eller fylder en cementblander med tørprodukt; når du borer, saver og nedbryder betonelementer, gips, plast og lignende.

Vær særlig påpasselig med støv, der indeholder asbest, bly, PCB, isoleringsmaterialer.

Undersøg de forskellige branchevejledninger hos Branchefællesskab for arbejdsmiljø i Bygge og Anlæg (BFA).

Støv og din sundhed

Udover at være et problem for byggeriets kvalitet, ligesom det slider på diverse skærende værktøjer, så har støvet også helbredsmæssige følger. Du har måske selv prøvet, at det kan være svært at trække vejret?

Når man ser på sundheden, er der både de umiddelbare gener og nogle, der kan opbygges over tid.

Gener i øjeblikket:

  • Dine øjne bliver tørre og løber i vand.
  • Din hals føles tør. Du hoster og nyser.
  • Det bliver sværere og sværere at trække luften helt ned i lungerne.

Gener over tid:

Over tid kan støvet nå helt ud i lungernes yderste, fineste forgreninger og bygges op. Det kan give astma og høfeber, hvilket jo er slemt nok i sig selv.

Men støvet kan i værste tilfælde også give KOL, stenlunger og kræft.

De fleste bygge- og anlægspladser har kræftfremkaldende støvpartikler i luften: respirabelt kvarts fra fx beton eller træstøv fra løvtræer. Så det er altså ikke en tom trussel.

 

FAKTA OM STØV I DK

Arbejdsmedicinske eksperter vurderer, at der hvert år dør min. 300 danskere som følge af støv på arbejdspladsen – de fleste fra byggeri- og anlægsbranchen.

Næsten 70% af de faglærte danske bygningsarbejdere arbejder med støvende materialer i mere end 1/4 af arbejdstiden. 
Anders Kabel fra BAMBUS, Byggeriets Arbejdsmiljøbus.

Danmarks Lungeforening oplyser, at over 400.000 danskere lider af KOL - og 65.000 af dem har aldrig røget.

 

Sådan undgår støvet?

For at undgå støvgener er instruktioner, tilsyn og APV’er er en god og nødvendig start. Derudover kan det godt betale sig at kigge på, hvilke maskiner, materialer og arbejdsprocesser, du arbejder med.

Gør det rigtige

Det er en god idé at indkøbe elementer og materialer, der ikke behøver fræses, saves, skæres eller bores. Altså fx forborede, tilskårede betonelementer. Hvis du absolut skal skære i noget, så er det bedre at vådskære frem for at tørskære, fordi vand generelt er godt til at begrænse støv.

 

HUSK også at bruge de personlige værnemidler ved behov, fx:

  • Åndedrætsværn
  • Øjenværn
  • Særligt arbejdstøj

 

Gør jævnligt rent, støvsug eller vådfej; hold evt. stier og veje fugtige, så du ikke risikerer at hvirvle noget op, der endelig er faldet ned.

Maskiner med indbygget eller monteret sug sørger for at fange en stor del af støvet, før det når luften og dine luftvejDust Controller hjælper - hjælper dine lunger.

DUST CONTROLLER - HJÆLPER DINE LUNGER

SoRoTo® er produkter af og til murere. Vi har selv prøvet at stå med finpuds, der trænger ind i hver en afkrog. Af den grund har Dust Controlleren, der fjerner 80% af det farlige støv. 

SÅDAN VIRKER DEN!

Fra starten har SoRoTo® ønsket at designe noget, der kunne afhjælpe ubehaget og de helbredsmæssige udfordringer ved det farlige støv.

Vi startede med det støvtætte låg. Problemet med dette var bare, at det var umuligt at følge med i blandingens udvikling nede i maskinen. Der var intet udsyn – og derfor var det også umuligt at se, om blandingen manglede vådt eller tørt.

Derfor kom hurtigt en version af Dust Controlleren (SoRoTo® Støvliminator) på bordet – og maskinen.

Dust Controlleren monteres på indersiden af gittertragten, og så tilslutter du blot støvsugeren. Den ligger langs kanten, så der både er udsyn og adgang til blandingen.

Gå til dust controller  

 

SE, HVORDAN SOROTO® DUST CONTROLLER KAN HJÆLPE DIG AF MED STØVET

 


Brug en CE-mærket støvsuger med støvklasse H-filter, hvis du bruger ekstern støvsuger. Og helst med automatisk filterrensning, så du ikke skal gøre det selv.

Placer maskinerne så langt væk som muligt, så færrest udsættes for støv. Sæt evt. støvskillevægge op.

Gør Arbejdstilsynet glade

Det sker, at Arbejdstilsynet kigger forbi. Og hvad så, hvis alt ikke er, som det bør være?

Påbud, forbud, og bøder

Opdager Arbejdstilsynet en overtrædelse, kommer de typisk enten med et forbud eller et påbud – og nogle gange vil de starte en straffesag – med eller uden forudgående påbud eller forbud.

Hvis de udsteder en bøde, kan den tilfalde både arbejdsgivere og enkeltpersoner – altså medarbejdere af den ene eller den anden art.

Der vil først og fremmest være en såkaldt grundbøde på 20.000 - 40.000 kr. alt efter, hvor mange ansatte der er på byggepladsen. Men der kan komme ekstra kroner oveni, hvis der er skærpede omstændigheder som:

  • skade på liv eller helbred eller opstået fare for det.
  • tidligere påbud om samme eller lignende forhold.

Se, hvad din bøde kan være på Arbejdstilsynets hjemmeside.

Vi håber, det er lidt nemmere at gå til nu!
Vi har listet en række hjemmesider nedenfor, der kan hjælpe yderligere – inkl. et link til BFA’s tjekliste. God arbejdslyst!

Undgå bøder og farligt støv

Få styr på de farlige stoffer på BARs (Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø i Bygge og Anlæg) hjemmeside styrpaastofferne.dk

Arbejdstilsynets vigtigste bekendtgørelser og vejledninger vedrørende kemi og støv: https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/kemi-og-stov

BFA har lavet en rigtigt fin TJEKLISTE til, når du planlægger et projekt. Listen kan du finde til sidst (s. 19) i deres branchevejledning: Støv på byggepladsen

Hos Bygergo.dk er listet en lang række af de produkter, du kan benytte dig af for at undgå støv på byggepladsen - bl.a. SoRoTo® Dust Controller.

I kan også få et gratis besøg af BAMBUS (Byggeriets Arbejdsmiljøbus), som kan fortælle jer, hvor der er problemer, og hvad I kan gøre ved det. Se mere på BAMBUS’ hjemmeside