Hvor står serie-/stelnummeret på mit transportbånd?

Serienummeret eller stelnummeret på et SoRoTo® Transportbånd står bag strømboksen på strømskinnen.


OBS: De første 6 cifre er datoen, maskinen blev færdigmeldt.