Hvordan skiftes kileremmen på min tromleblander?

På nogle maskiner kan kileremmen strammes, men knækker den, eller er der ikke mulighed for at stramme den, kan den udskiftes.

  • Fjern motordækslet. Alt efter hvilken tromleblander du har, er der forskellige måder at gøre dette på. For alles vedkommende handler det bare om at finde de rigtige skruer.
  • Kileremmen sidder nok løst eller er knækket. Denne fjernes.
  • Hjulene løsnes, og remmen trækkes på plads.
  • Sæt motordækslet på plads igen.

 

UDSKIFTNING AF REM

Sådan udskiftes remmen på din SoRoTo CMS Tromleblander