Hvordan vedligeholder og rengør jeg min tvangsblander?

Du skal selvfølgelig huske at rengøre din tvangsblander efter hver brug. Det gør du fx ved at benytte en højtrykspuler nede i karret (endelig ikke på de elektriske dele).

Husk også at tage blandemøllen op, så du sikrer, at der ikke er blandemateriale fanget mellem udgangsaksel og blandemølle.

Se evt. videoen nedenfor.

Hvis din tvangsblander er blevet misligholdt, og der er en masse hårdt blandemateriale i maskinen, kan du med fordel benytte EASY HAMMER eller GEL HAMMER.

Sådan skal du smøre din tvangsblander.

Særlig fremgangsmåde ved blanding af limholdige produkter:

Ved blanding af produkter med lim eller resin (såsom gummiasfalt), kan du brænde skovlene eller benytte meget varmt vand.
(OBS: Bland derfor kun limholdige produkter med stålskovle.)
Det hænder, at udgangsspjældet sætter sig fast. Det kan undgås ved brug af sprit og en blød børste efter hver blanding, men er uheldet ude, bør du varsomt varme udgangsspjældet med en varmepistol eller lignende. Når resinen er blevet nogenlunde flydende, kan du skrabe det af med en metal tapet-skraber.

RENGØRING AF TVANGSBLANDER

Sådan rengør du din SoRoTo Tvangsblander