Min tvangsblander vil ikke starte...

Når man flytter rundt på en tvangsblander, kan der være flere grunde til, den ikke vil starte. 
Det meste kan nemt løses.

Sådan kan du tjekke, hvorfor din tvangsblander ikke vil starte:

 • Tjek ledningen fra væg til tvangsblander for brud og tjek, om der er tilsluttet korrekt strøm (230V/400V) til maskinen. Det kan evt. gøres ved at tilslutte ledningen til en anden maskine.

 • Tjek, at ledningen fra stik til tvangsblander ikke overstiger 10 meter. Hvis der benyttes kabel-tromle, så tjek, at ledningen er rullet helt af tromlen.

 • Tjek, at gittertragten er lukket, samt at sikkerhedskontakten er aktiveret. 

 • Hvis sikkerhedskontakten er for stram eller løs, vil maskinen ikke tænde.
  Justering af sikkerhedskontakt.
  På en 65- Light, består sikkerhedskontakten af et vippebeslag, som også kan justeres:

 • Tjek termosikringen. Hvis termosikringen er synlig på motorværnet ved START/STOP-knapperne, så tryk den ind og vent i 30 sek. Tryk derefter igen på START-knappen.

 • Skift evt. motorværn

Hvis der er tale om en 400V-model (200L eller 300L) skal du være opmærksom på 2 punkter mere:

 • Tjek fasevenderen og juster om nødvendigt.
  Justering af fasevender.
 • Der SKAL være jord (earth) og nul (zero) i udtaget. Nul og fase styrer elektronikken og motorværnet, så hvis ikke der kan trækkes 230V ud af det blå strømstik, så mangler enten jord eller nul.
  "0"-ledning skal være påmonteret både forlængerledning og strømudtag.

Hvis alt dette er gjort og testet, og maskinen stadig ikke vil starte, skal maskinen sendes på værksted. Send evt. maskinen til SoRoTo® værkstedet i Glostrup.